PALVELUT YKSITYISILLE

PALVELUMME YKSITYISHENKILÖILLE

Ydinosaamistamme ovat oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa. Soita ja sovi aika alkuneuvotteluun – kartoitetaan yhdessä tilanne ja löydetään järkevä ratkaisu ongelmaasi. Meitä on helppo lähestyä, kokeile vaikka heti!

Asiantuntemuksemme on käytettävissäsi, kun kyseessä on esimerkiksi:

RIKOSASIAT

Meillä on laaja kokemus rikosasioiden hoitamisesta sekä vastaajien, että asianomaisten puolesta. Rikosasioihin sisältyvät esimerkiksi talous-, väkivalta-, huumausaine tai työsyrjintärikokset.

Avustajan käyttäminen jo esitutkintavaiheessa parantaa päämiehen asemaa. Rikosasioissa asianosaisen on mahdollista saada kulunsa korvatuksi vastapuolelta, vakuutusyhtiöltä tai valtiolta.

ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAT

Asuntokaupat ovat arvoltaan ihmiselämän suurimpia taloudellisia ratkaisuja. Asuntokauppoihin liittyvät riidat ovat kuitenkin melko yleisiä. Me olemme apunanne asunto- ja kiinteistökaupoista syntyneissä riita-asioissa, on kyse sitten asunnon ominaisuuksiin liittyvistä riidoista (kosteus- ja homevauriot) tai muista asioista.

Virheiden ilmetessä kannattaa aina ensisijaisesti pyrkiä pääsemään osapuolten väliseen sopimukseen, sillä riita tuomioistuimessa voi olla pitkä ja kallis prosessi.

LAPSIOIKEUS

Toimimme apunamme lapsioikeuteen liittyvissä asioissa, jossa ratkaistaan lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvä asioita. Kuten muissakin riita-asioissa, myös lapsioikeudellisissa asioissa pyritään vanhempien väliseen sopimiseen. Tarvittaessa apuna voidaan kuitenkin käyttää tuomioistuinta.

LÄHESTYMISKIELLOT

Yleisin syy lähestymiskiellon hakemiselle on entisen puolisen häirintä, mutta lähestymiskieltoa voi kuitenkin pyytää kuka tahansa, joka tuntee itsensä todistettavasti uhatuksi ja häirityksi. Vaikka nimi viittaa fyysiseen läheisyyteen, lasketaan lähestymiskiellon piiriin myös esimerkiksi puhelut ja tekstiviestit. Lähestymiskieltotapauksissa voitte käyttää juristejamme apunanne.

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT ERIMIELISYYDET

Hoidamme myös työsuhteen päättymiseen liittyviä riitoja. Työsuhteen osapuolten välille voi syntyä riitaa, vaikka työsuhteen ehdoista olisikin sovittu asianmukaisesti. Yleisimmät työsuhteen päättymiseen liittyvät riita-asiat liittyvät työsuhteen katkaisun epäselvyyksiin, palkka-asioihin tai muihin korvausasioihin. Monissa tapauksissa työntekijä katsoo, että hänen työsopimuksensa on purettu perusteetta.

VAHINGONKORVAUSASIAT

Vahingonkorvauslaki kertoo, että joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa vahingon toiselle, on velvollinen sen myös korvaamaan. Vahingonkorvausasiat ovat kuitenkin usein huomattavasti monimutkaisempia prosesseja, joissa on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen. Ota yhteyttä, me osaamme auttaa.

MUUT ERIMIELISYYDET JA OIKEUDENKÄYNNIT

Sovinto on usein riitaa parempi ratkaisu, ja siksi kaikki meidän tekemisemme pyrkii ensisijaisesta sovinnon saavuttamiseen. Silloin kun sovinto ei ole mahdollinen tai paras ratkaisu, tulee tuomioistuinkäsittely välttämättömäksi menettelytavaksi. Oikeudenkäynnit ovat ydinosaamistamme, ja edustamme oikeudessa sekä vastaajia että kantajia.

VARAA AIKA
ALKUNEUVOTTELUUN

010 219 8300