ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy tarjoaa asianajopalveluja ja noudattaa toiminnassaan hyvää asianajajatapaa.

Palvelumme laskutusperusteet löytyvät verkkosivuiltamme Hinnasto-osiosta.

Palvelusopimuksen peruuttamisoikeus

Asiakkaillamme on 14 päivän mittainen palvelusopimuksen peruuttamisoikeus. Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa toimistollemme kirjallisesti määräajassa. Mikäli asiakas käyttää peruuttamisoikeutta tehtyään palvelun suorittamista koskevan pyynnön, asiakkaan on tällöin maksettava toimistollemme aiheutuneet kustannukset.

Jos palvelun suorittaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, asiakkaan on peruuttamistapauksessa maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta toimistollemme kohtuullinen korvaus.

Yhteystietomme ovat:

Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy
Askonkatu 9 D 15100 LAHTI
toimisto@petterikeinanen.fi
Puh. 010 219 8300
Telefax 010 296 1474

Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy:n Y-tunnus on 2529264-4 ja arvonlisäverotunniste on FI25292644.

Asianajaja Petteri Keinänen on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. ”Asianajaja” –ammattinimike on annettu Suomessa.

Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto PL 194
Simonkatu 12 B 16, 00101 HELSINKI
info@asianajajaliitto.fi
Puh. 09 6866 120, Telefax 09 6866 1299

Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Y-tunnus 0282283-3
Aleksanterinkatu 11, 15110 LAHTI
vellamo@lahitapiola.fi
Puh. 020 522 3030
www.lahitapiola.fi

Mahdolliset toimeksiantoa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti. Erimielisyydet voidaan tarvittaessa saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa löydät osoitteesta kuluttajariita.fi

VARAA AIKA
ALKUNEUVOTTELUUN

010 219 8300