HINNASTO JA MAHDOLLISUUS MAKSUTTOMAAN OIKEUDENKÄYNTIIN

LASKUTUSPERUSTEEMME

Laskutuksemme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käyttämäämme aikaan. Tuntiveloituksemme on pääsääntöisesti 250 euroa tunnilta lisättynä 24 % suuruisella arvonlisäverolla eli yhteensä 310 euroa. Lisäksi veloitamme toimeksiannon hoitamisesta mahdollisesti aiheutuneet muut kulut, kuten matkakulut.

Laskutamme toimeksiantojen hoitamisesta asian etenemisen mukaan ja toimeksiannon hoitaminen saattaa edellyttää ennakkosuoritusta.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Kotivakuutukseen, ajoneuvon kaskovakuutukseen, maatilavakuutukseen ja yritysvakuutukseen sisältyy usein muun turvan ohella myös oikeusturvavakuutus eli turva mahdollisia oikeudenkäyntejä varten. Työsuhteen päättymiseen liittyviä erimielisyyksiä turvaava oikeusturvavakuutus sisältyy usein ammattiliiton jäsenyyteen.

Vakuutettuna voit itse valita asiaasi hoitavan lakimiehen ja vakuutusyhtiö huolehtii aiheutuneista kuluista vakuutusehtojesi mukaisesti. Usein oikeusturvavakuutuksiin liittyy omavastuuosuus. Vakuutuksesi tarkemmat ehdot käyvät ilmi vakuutuskirjasta. Halutessasi voimme pyytää oikeusturvaedun myöntämistä koskevan päätöksen vakuutusyhtiöstäsi.

OIKEUSAPU VALTION VAROISTA

Usein pieni- ja keskituloisilla on mahdollisuus saada oikeudellisen asiansa hoitamiseen oikeusapua kokonaan maksutta tai vaihtoehtoisesti tulojen mukaan määräytyvää omavastuuosuutta vastaan. Oikeusapua voi saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Oikeusapuun oikeutettuna voit itse valita asiaasi hoitavan lakimiehen ja valtio huolehtii aiheutuneista kuluista oikeusapupäätöksen mukaisesti.

Alkuneuvottelun yhteydessä selvitämme puolestasi oikeusavun mahdollisuuden ja haemme tarvittaessa oikeusapupäätöksen puolestasi. Haluamme korostaa, että palvelemme mielellämme myös oikeusapuun oikeutettuja asiakkaitamme.

RIKOKSESTA EPÄILTYNÄ ESITUTKINNASSA

Usein oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että rikoksesta epäillyllä on lainoppinut avustaja heti esitutkinnan alusta lukien.

Rikoksesta epäillyllä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus valtion varoista kokonaan tai osittain kustannettuun lainoppineeseen avustajaan jo esitutkinnassa. Selvitämme puolestasi, oletko oikeutettu saamaan valtion varoista kustannettua oikeusapua jo asian esitutkintavaiheessa.

Jos rikoksesta epäilty on vapautensa menettäneenä tai häntä epäillään riittävän vakavasta rikoksesta, voidaan epäillylle määrätä puolustaja jo esitutkintavaiheessa tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Tällöin puolustautumisesta aiheutuneet kustannukset suoritetaan kokonaan valtion varoista, mutta ne voidaan oikeudenkäynnin lopuksi vastaajan taloudellisista oloista ja asian lopputuloksesta riippuen määrätä joko kokonaan tai osittain korvattavaksi valtiolle.

RIKOSASIAN VASTAAJANA OIKEUDENKÄYNNISSÄ

Mikäli olet rikosasian vastaajana oikeudenkäynnissä, on sinun hyvä käätyä lainoppineen oikeudenkäyntiavustajan puoleen jo hyvissä ajoin ennen oikeudenkäyntiä.

Rikosasian vastaajalla on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus valtion varoista kokonaan tai osittain kustannettuun oikeusapuun. Vakavien rikosepäilyjen kohdalla vastaajalle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Tällöin puolustautumisesta aiheutuneet kustannukset suoritetaan kokonaan valtion varoista, mutta ne voidaan oikeudenkäynnin lopuksi vastaajan taloudellisista oloista ja asian lopputuloksesta riippuen määrätä joko kokonaan tai osittain korvattavaksi valtiolle.

Syytteen tullessa hylätyksi valtio pääsääntöisesti korvaa vastaajan oikeudenkäyntikulut.

RIKOSASIAN ASIANOMISTAJANA ESITUTKINNASSA TAI OIKEUDENKÄYNNISSÄ

Usein myös rikoksen uhri eli asianomistaja tarvitsee lainoppinutta oikeudenkäyntiavustajaa jo esitutkinnassa ja viimeistään oikeudenkäynnissä mm. rangaistusvaatimuksen ja vahingonkorvausvaatimusten esittämiseen ja ajamiseen.

Rikoksen asianomistajalla on oikeus saada valtion varoista kustannettava lakimies avustajakseen, mikäli asianomistaja on joutunut perheväkivallan tai siihen verrattavissa olevan teon tai seksuaalirikoksen uhriksi. Asianomistajan oikeus valtion varoista maksettavaan oikeudelliseen apuun koskee usein myös muita henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvia rikosasioita.

Muiden kuin edellä mainittujen rikosten kohdalla asianomistaja voi olla oikeutettu kokonaan tai osittain valtion varoista kustannettuun oikeusapuun (ks. oikeusapu valtion varoista).  Jos rikoksella on aiheutettu henkilövahinko, voi Valtiokonttori korvata kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sekä oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden.

Asianomistajana voit olla oikeutettu saamaan korvausta oikeudenkäyntikuluistasi myös oikeusturvavakuutuksestasi vakuutusehtojen mukaisesti. Vaikka et olisi oikeutettu saamaan korvausta oikeudenkäyntikuluihisi esimerkiksi oikeusapuna tai oikeusturvavakuutuksesta, voidaan rikosasian vastaaja oikeudenkäynnin lopputuloksesta riippuen velvoittaa korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja eri vaihtoehdoista.

VARAA AIKA
ALKUNEUVOTTELUUN

010 219 8300