PALVELEMME YRITYSTÄNNE LAKIASIOISSA

Ongelmien sijaan tarjoamme ratkaisuja. Tiedämme, että ratkaisun tulee olla paitsi juridisesti oikea, myös liiketaloudellisesti järkevä. Usein sovinnon saavuttaminen voi olla riitaa viisaampi ja kauaskantoisempi ratkaisu. Asiantuntemuksemme on käytössänne, kun kyseessä on esimerkiksi:

ERIMIELISYYDET & OIKEUDENKÄYNTI

Joidenkin riita-asioiden ratkaisuun tarvitaan asianajajaa. Tavoitteenamme on ratkaista ongelmat ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli asia etenee oikeudenkäyntiin, autamme sinua jutun kaikissa käänteissä alusta loppuun asti.

RIKOS­OIKEUDELLINEN ASIA

Rikosoikeudellisiin asioihin lukeutuvat esimerkiksi syytetyn tai asianomistajan apuna toimiminen ja esitutkinnat. Pyrimme pääsääntöisesti sovittelemaan erimielisyydet, mutta tarvittaessa olemme mukananne välimiesmenettelyssä tai tuomioistuimessa asti.

SAATAVAN PERINTÄ

Yritysten kassan hallinta on liiketoiminnan perusedellytys, ja saatavia on syytä ruveta perimään tehokkaasti tappioiden ja kassavajeen minimoimiseksi. Hoidamme kaikenlaiset perintätoimeksiannot saataville, kuten lasku tai vuokra. Velallinen voi olla niin yritys kuin yksityinen henkilökin.

SOPIMUKSEN LAADINTA TAI SOPIMUS­ERIMIELISYYS

Laadimme yrityksille kaikenlaiset sopimukset ja autamme teitä selvittämään sopimuserimielisyyksiä. Oikein laaditut sopimukset takaavat tavoitteiden saavuttamisen ja ehkäisevät ongelmia vastaisuudessa.

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT ERIMIELISYYDET

Työsuhteen osapuolten välille voi syntyä riitoja, vaikka työsuhteen ehdoista olisikin sovittu asianmukaisesti. Suurin osa riidoista liittyy työsopimuksen päättymiseen sekä päättymisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin ja palkkoihin.

VAHINGON­KORVAUSASIA

Hoidamme vahingonkorvausoikeudellisia toimeksiantoja kaikilla toimialoilla. Vahingonkorvausriidat liittyvät tyypillisesti sopimusrikkomuksiin, rikokseen, rakentamiseen, julkisen vallan käyttöön, yhteisön toimielimen toimintaan, tuotevastuuseen tai irtaimen kauppaan.